JP Scene - шаблон joomla Оригами

Snaga je u povjerenju, odanosti i kvaliteti!

1876. - 2017. 
140. godina tradicije

 

 • Kompletno gospodarsko i tehničko održavanje sliva rijeke Vuke  
 • Radovi na uređenju vodotoka i kanala uz cestovni koridor "Vc"
 • Iskop kanala i izgradnja pratećih vodnih građevina
 • Izgradnja i održavanje nasutih brana
 • Obrana od poplava

 

 • Vodovod  Petrijevci - Satnica
 • Cjevovod sirove vode Osijek
 • Vodovod Osijek
 • Vodovod Semeljci
 • Kanalizacija u prognaničkom naselju Čepin
 • Južni kolektor grada Osijeka
 • Kanalizacija Saponia d.d.
 • Kanalizacija Beli Manastir
 • Kanalizacija Čepin
 • Kanalizacija Antunovac

 

 • Plinovod Čepin
 • Plinovod Ivanovac
 • Plinovod Petrijevci - Satnica
 • Plinovod Županja
 • Plinovod Semeljci
 • Plinska mreža Osijek, ul. Tenjska
 • Plinska mreža Osijek, ul. Petra Svačića
 • Plinska mreža Osijek, ul. Frankopanska
 • Plinska mreža Osijek, ul. Srijemska
 • Plinska mreža Osijek, ul. Ciglarska
 • Plinska mreža Osijek, ul. Grobljanska
 • Plinska mreža Osijek, Vijenac Lipa

 

 • Telefonska mreža Županje i Štitara
 • Svjetlovodni kabel Osijek - Donji Miholjac
 • Svjetlovodni kabel Osijek - Erdut
 • Telekomunikacijska mreža Čepin - blok sjever
 • Telekomunikacijska mreža Kneževi vinogradi
 • Telekomunikacijska mreža Grabovac
 • Telekomunikacijska mreža Kotlina
 • Mjesna telefonska mreža Prkovci
 • Mjesna telefonska mreža Mirkovci (Baranja)