JP Scene - шаблон joomla Оригами

Snaga je u povjerenju, odanosti i kvaliteti!

1876. - 2017. 
140. godina tradicije

Povijest tvrtke

Sve do našeg stoljeća najveći dio naše slavonske plodne nizine bio je poplavljen. Za kišnog i snježnog vremena polja, livade i ceste stalno su bile pod vodom, što je onemogućavalo sve gospodarske aktivnosti. Riječna i potočna korita, kao i kanali iz rimskih vremena ostali su stoljećima zapostavljeni. Tako su nastali mnogi močvarni krajevi poput Palače i Kolođvara, u veličini više od 23.000 jutara.

U periodu od 1830. do 1836. izgrađen je kanal Bobota - Kolođvar, koji je donio mnoga poboljšanja, ali ne i kompaktno isušivanje Palače. Ponajviše zahvaljujući Ivanu Adamoviću iz Čepina došlo je do isušivanja Palače i drugih močvarnih područja. Taj su naum podržali i drugi veleposjednici, te je tako došlo do osnivanja"Društva za regulaciju Vuke" ili "Slavonske udruge za kulturu tla" 1876. godine. Prvi predsjednik udruge bio je đakovački biskup J. J. Strossmayer, i inače poznat kao veliki borac za bržu kulturnu i gospodarsku izgradnju Slavonije i drugih naših zemalja.

Već u početku rada Udruga je dala izraditi više projekata za isušivanje poplavljenih područja, a koji zbog različitih interesa veleposjednika, ali i nedostatka novca, nisu mogli biti provedeni. No ipak dosta je obavljenih radova dovelo do zdravstvenog i gospodarskog napretka.

Za vrijeme I. svjetskog rata došlo je do dijeljenja ovih prostora, što je dovelo do novih rezultata takozvanom matičnom prostoru ove asocijacije.

U II. svjetskom ratu kanali i nasipi bili su zapostavljeni. Tek nakon oslobađanja dolazi do povoljnih mogućnosti za intenzivan rad, koji je odgovarao suvremenoj kulturi u agraru. Tako je došlo do izgradnje funkcionalne mreže kanala, koja danas iznosi više od 4.000 km. Osim toga, građeni su i veliki kapitalni objekti poput brane Borovik i crpne stanice Dvor, s kapacitetom od 20.000 l/sek.

Za vrijeme Domovinskog rata veliki dio površina miniran je, uništen je velik broj hidrotehničkih objekata, te potpuno razorena crpna stanica Dvor. Unatrag pet godina, iz kredita Svjetske banke, obnovljena je kanalska mreža I. reda ukupne dužine 417,35 km, crpna stanica Dvor ukupnog kapaciteta 20.000 l/sek, te razminirano 4,02 km2 površina uz kanale.